Voimanlähteitä

Voimanlähteisiin on koottu lohdun sivustoja ja muuta materiaalia, joiden tarkoituksena on toimia tukena surevalle ja antaa apuja heille, jotka pohtivat miten itse auttaa tai lähestyä surevaa, sekä miten ohjata sureva muun avun lähteille.

Surujärjestöt ja muu vertaistuki

Suomessa toimivat seuraavat surujärjestöt:

Huoma – henkirikoksen uhrien läheiset ryVertaistukea henkirikoksen uhrin läheisille

Käpy Lapsikuolemaperheet ryVertaistukea suruun lapsensa menettäneille

Nuoret Lesket ryVertais­tuki­yhdistys työikäisille leskille ja leski­perheille

Surunauha ryVertaistukijärjestö itsemurhan tehneiden läheisille

Muita järjestäytyneitä tahoja, jotka tarjoavat kohdistettuja vertaistukipalveluja:

Syöpäjärjestöt Vertaistukea myös syöpään kuolleiden ja syövän vuoksi saattohoidossa olevien läheisille

EläkeliittoTukea eroon ja leskeyteen

Irti Huumeista ry ja Vaiettu menetys – Vertaistukea ja kriisiapua päihteitä käyttävien ja päihteisiin kuolleiden läheisille

MIELI Suomen mielenterveys ryMIELI järjestää vertaistukiryhmiä erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa oleville ihmisille

Suomen ev. lut. kirkkoVertaistukea erilaisiin elämäntilanteisiin ilman kirkon jäsenyyden edellytystä

TukinetKriisikeskus netissä eri järjestöjen tarjoamille kriisi, tuki- ja auttamispalveluille

Virallisten järjestöjen ja järjestäytyneiden tahojen lisäksi vertaistukea voi löytää erilaisista Facebook-ryhmistä ja muista yhteisöistä. Esimerkkinä:

Vertaisvirtaa-mobiilisovellus (ladattavissa Google Playsta ja App Storesta), jonka avulla on mahdollista löytää vertaistukea surutyön läpi käymiseen läheisen kuoltua. Se tallentaa käyttäjän taustatiedot ja yhteystiedot ja tarjoaa käyttäjälle sopivia samankaltaisen menetyksen kokeneita vertaisehdokkaita silloin, kun käyttäjä itse haluaa ja tarvitsee. Sovellus on maksuton.

Muita voimanlähteitä

Surevan Kohtaaminen -hankkeen tarkoituksena on antaa tukea ja tietoa surua kohtaaville ammattilaisille, mutta myös itse surun kohdanneille ja heidän läheisilleen. Sivustolta löytyy kattavaa tietoa surusta yleisesti sekä välineitä siihen, miten kohdata surua ja surevia.

Surukonferenssi on vuosittain järjestettävä tapahtuma, jonka tarkoituksena on lisätä tietoutta surusta ja surevan tukemisesta. Konferenssi on tarkoitettu eri alan ammattilaisille, mutta myös läheisensä menettäneille.

Hautajaiset.fi tarjoaa kattavasti tietoa käytännön järjestelyistä läheisen kuoleman jälkeen, ensiohjeista hautajaisjärjestelyihin.

Kirjallisuutta

Vinkkejä tietokirjallisuudesta:

 • Hänninen, Juha: Kuolemme vain kerran (Kustannusosakeyhtiö Otava, 2018)
 • Itkonen, Juha M.: Surun virrassa : läheisensä menettäneen sielunhoito (Kirjapaja, 2019)
 • Juutilainen, Anne: Lähtösi jälkeen – Kertomuksia surusta ja selvitytymisestä (Docendo, 2021)
 • Kanerva, Marjaana ja Kostamo, Ritva: Läheinen on poissa : sanoja suruun (Kirjapaja, 2015)
 • Kübler-Ross, Elisabeth ja Kessler, David; suomentanut Lauri Porceddu: Suru ja surutyö (Basam Books, 2006; Viisas Elämä -sarja)
 • Lahti, Tuuli (toim.): Suru (Duodecim, 2020)
 • Moisio, Miia: Lupa surra (Kustannusosakeyhtiö Otava, 2019)
 • Siltala, Pirkko: Elämän päättyessä : matka kohti kuolemaa (Kirjapaja, 2017)

Voimanlähteitä kaunokirjallisuuden löytämiseen:

 • Surukonferenssin ylläpitämä kirjallisuuslista sisältää laajan valikoiman surua ja kuolemaa käsitteleviä teoksia teemoittain ja kuvauksineen.
 • Käpy Lapsikuolemaperheet ry ylläpitää lapsen kuolemaan liittyviä kirjallisuuslistoja lukijakunnan mukaan – tarjolla on myös lapsille sopivia kirjavinkkejä. Listoilta löytyy myös tuoreita teoksia, sillä järjestölle voi vinkata listoilta puuttuvista teoksista.
 • Helmet ja sen tarkennettu haku auttaa löytämään sopivaa kirjallisuutta esimerkiksi aiheen mukaan.

Täytettävät kirjat oman surun käsittelyyn:

 • Elola, Johanna: Sanoita surusi – Täytettävä muistokirja (sureville.fi, 2020)
 • Popova, Milla: Tänään kaipasin sinua : surutyökirja läheisensä menettäneelle (Atena, 2019)